نحوه فسخ خدمات

 شما می‌توانید تا قبل از ارسال، سفارش خود را لغو نمایید.

 با توجه به بسته‌بندی ایمن و استاندارد همه مرسولات و تحویل به هر یک از شرکت‌های حمل و نقل معتبر به انتخاب کاربر و اعلام بارنامه مرسوله به این معنی است که بروز هرگونه حادثه در هنگام حمل و نقل و تحویل کالا به عهده شرکت حمل و نقل است و لومانا تنها در صورت تایید شرکت حمل کننده سفارش و در راستای تسهیل امور پیگیری جبران خسارت را می‌کند.

 روند استرداد

وجه کالای مرجوعی پس از تحویل آن به لومانا از طریق حساب بانکی که واریز مبلغ کالا صورت گرفته انجام می‌شود.